จังหวัดนครราชสีมา ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครราชสีมา ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ หลายหน่วยงานเร่งออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ว นางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 8 อำเภอ 57 ตำบล 598 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 36,260 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาน้ำสำหรับใช้เพื่อการเกษตร และน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค โดยได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งในพื้นที่ 8 อำเภอดังกล่าว ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ได้เร่งจัดส่งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ออกไปให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว รวมกว่า 5 ล้านลิตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด