''นริศรา''ปัดล้วงลูกตั้งสถาบันอาชีวศึกษา

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ตนได้ทำหนังสือเสนอต่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอใช้อัตราพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1,140 อัตรา มารองรับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา และ เร่งดำเนินการตามมติของคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) ในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นักงานราชการ จำนวน 206 อัตรา ด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษานั้น ยืนยันว่าตนไม่ได้ล้วงลูก แต่การยกร่างกฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ที่แบ่งตามพื้นที่ เป็น 19 แห่ง ในคราวเดียวกันทั้งหมด ขัดแย้งกับ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก หากไม่ปรับแก้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกาอาจทำความเห็นเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอไม่ให้ผ่านร่างกฎกระทรวงได้ ดังนั้นขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนร่างกฎกระทรวงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ใหม่ ที่จะแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งยืนยันว่าจะพยายามให้กฎหมายนี้เน้นไปที่คุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาให้มากที่สุด ไม่ได้ตอบสนองการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด