องค์การค้าฯได้โควตาพิมพ์แบบเรียนอื้อ

ช่วยมีรายได้เพิ่มต่อลมหายใจอีกหน่อย

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาการผอ.องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรม การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การค้าฯได้จัดทำต้นฉบับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2553 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระแล้ว และได้มีการวางแผนการจัดพิมพ์แบบเรียนให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2553 โดยเบื้องต้นคณะกรรมการ สกสค. อนุมัติโควตาให้องค์การค้าฯ จัดพิมพ์แบบเรียนได้แล้ว 13 ล้านเล่ม แต่องค์การค้าฯ ได้ขอเพิ่มโควตาอีก 10 ล้านเล่ม รวมเป็น 23 ล้านเล่ม เพื่อให้องค์การค้าฯมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ได้ และเพื่อให้แบบเรียนถึงมือเด็กก่อนเปภาคเรียนองค์การค้าฯจำเป็นต้องไปจ้างสำนักพิมพ์เอกชนภายนอกให้ช่วยพิมพ์ ซึ่งเชื่อว่าบอร์ด สกสค.น่าจะเข้าใจ

ขอให้เชื่อมั่นว่า องค์การค้าฯ จะสามารถควบคุมในการจ้างสำนักพิมพ์เอกชนพิมพ์แบบเรียนได้ ว่าจะไม่มีแบบเรียนเถื่อน เพราะจะมีการใส่โค้ตไว้ในหนังสือ ซึ่งจะรู้เฉพาะระดับผู้บริหารเท่านั้น และมั่นใจว่าปีนี้น่าจะไม่เกิดปัญหาโรงเรียนได้แบบเรียนไม่ครบ เนื่องจากที่ผ่านมามีตัวแทนร้านค้าขายส่งเพียง 3 รายเท่านั้น แต่ปีนี้จะมีตัวแทนถึง 200 กว่าราย ซึ่งน่าจะสามารถกระจายหนังสือลงพื้นที่ได้มากกว่าและเร็วกว่า อีกทั้ง สพฐ.จะเปิดช่องทางให้โรงเรียนที่ไม่ได้รับความสะดวกกรณีไม่มีตัวแทนในพื้นที่ ให้สามารถสั่งตรงมายังองค์การค้าฯได้ แต่ทั้งนี้ ก็ไม่อยากใ้ใช้วิธีนี้เพราะจะกลายเป็นการ รวมศูนย์มาที่องค์การค้าฯ อยากให้ซื้อจาก ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่า ดร.ชินภัทร กล่าว

ด้าน นายเฉียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ว่า ที่ประชุมมีมติให้สรรหาผอ.องค์การค้าฯ คนใหม่ โดยจะประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-20 เม.ย.นี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติให้องค์การค้าฯ พิมพ์หนังสือแบบเรียนเพิ่มอีก 10 ล้านเล่มตามที่องค์การค้าเสนอ และให้เร่งจัดพิมพ์แบบเรียนให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด