สกอ.เร่งเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาล

ลุ้นให้สอบเทียบโอนไม่ต้องเรียนใหม่เผย 2 มหา''ลัยยังยืนยันออกค่าเรียนให้

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชธานี เมื่อวันที่ 23 มี.ค ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปการช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยนครราชสีมา โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็น 2 แนวทาง คือ 1. นักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 49 คน สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังประสานไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพื่อดูว่าจะมีสถาบันใดบ้างสามารถรับเข้าไปเรียนได้ แต่นักศึกษา ต้องไปเรียนปี 1 ใหม่ทั้งหมด

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า ส่วนแนวทางที่ 2 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 168 คน สกอ.กำังประสานกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้รับนักศึกษา ซึ่งเท่าที่หารือทางสถาบันพระบรมราชชนกคาดว่าจะรับ นักศึกษาได้จำนวน 84 คน นอกจากนี้สกอ.จะขอความอนุเคราะห์จากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเพื่อให้นักศึกษาที่รับเข้าไปนั้นสามารถนำวิชาที่เรียนมาแล้วมาเทียบโอนได้ แต่มีข้อแม้ว่านักศึกษาจะต้องสอบวิชานั้น ๆ ใหม่ ถ้าสอบผ่านก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำอีก แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปเรียนใหม่ทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายนั้น ทางวิทยาลัย นครราชสียังยืนยันที่จะออกให้

ส่วนกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ทางมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อนักศึกษา 80 คน ให้ทางสภาการพยาบาลรับรองและสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ เมื่อเรียนจบหลักสูตร เพราะเป็นกลุ่มที่สภาการพยาบาลกำหนดให้รับได้ ส่วนนักศึกษาที่รับเกินมานั้น สกอ.จะช่วยเหลือโดยการประสาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ที่เปิดสอนสาขาวิชาใกล้เคียงกับ สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้เทียบโอนวิชาที่เรียนมาแล้ว และไม่ต้องไปเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมด ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นจนถึงขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยยังรับปากว่าจะจ่ายให้ นอกจากนี้สกอ.จะเข้าไปช่วยประสานให้ด้วยว่ามหาวิทยาลัยจะชดเชยค่าเสียหายได้จำนวนเท่าใด ขณะเดียวกันสกอ.กำลังดูอยู่ว่าจะดำเนินการเอาผิดกับมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งอย่างไร เพราะเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้นักศึกษาได้รับความเสียหาย รศ.นพ.กำจร กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด