คุมเข้มร้านเกมทำผิดถอนใบอนุญาตทันที

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ตนได้สั่งการให้สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (สภว.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กวดขัน และดูแล ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการดำเนินการตรวจสอบใบประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ อย่างเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับ สภว. ได้ออกประกาศ เรื่อง เวลาในการให้บริการการเล่นเกม ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค. 53 โดยกำหนดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้เวลา 10.00-20.00 น. สำหรับเด็กอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี เข้าใช้บริการได้เวลา 10.00-22.00 น. เท่านั้น ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า สวช.ยังได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบภายในสถานประกอบกิจการร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ให้มีการตกแต่งร้านให้เหมาะสม ทั้งเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องน้ำ มีการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รวมถึงต้องงดจำหน่ายสิ่งอบายมุขทุกชนิดทั้งเหล้า บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีบางร้านจำหน่ายสิ่งอบายมุขให้แก่เด็กที่มาใช้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม ทั้งนี้หากตรวจพบว่าร้านใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทันที

ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับร้านเกมรวมถึงเด็กติดเกมอยู่มาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกรณีที่เด็กขโมยของผู้อื่นแล้วนำเงินมาเล่นเกม จึงอยากฝากให้ผู้ปกครอง ช่วยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วย เลขาธิการ กวช. กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด