ต่อยอดชีวิตใต้ทะเลไทย

ความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทยเริ่มลดน้อยลงเพราะ ปะการัง สิ่งมีชีวิตที่สร้างความสวยงาม และความสมบูรณ์ให้ใต้ท้องทะเลถูกทำลายจากฝีมือมนุษย์และธรรมชาติ ทำให้แนวปะการังของไทยลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (ประเทศไทย) จึงจัดโครงการ รักษ์ทะเล เอไอเอฆฟอร์ อะ เบทเทอร์ แพลเนท เพื่อร่วมฟื้นชีวิตใต้ท้องทะเลไทยให้กลับอุดมสมบูรณ์ และมีความสมดุลตามระบบนิเวศวิทยา โดยทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คน อาสาร่วมแรงร่วมใจปลูกปะการัง ณ หาดเทียนทะเล จ.ชลบุรี

ด้วยแนวคิดมุ่งมั่นและใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง กัญจมา ศรีอรุณ รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอเเจตนารมณ์ในการจัดโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพราะชีวิตใต้ท้องทะเลไม่ว่าพืช สัตว์ และปะการัง ถือเป็นระบบนิเวศสำคัญ ที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการรักษ์ทะเลเอไอเอฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกปะการัง คาดว่ากิจกรรมนี้ จะสามารถช่วยคืนชีวิตให้ท้องทะเล และต่อยอดชีวิตใหม่อีกหลายชีวิตที่ต้องพึ่งพากันในระบบนิเวศวิทยา พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาโลกร้อน และรักษาโลกใบนี้ให้อยู่อย่างยาวนานต่อไป

รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ กล่าว ว่า ทีมเอไอเอลงพื้นที่ปลูกปะการังอย่างถูกวิธีด้วยท่อพีวีซี ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมและไม่เป็นพิษต่อท้องทะเล โดยขั้นตอนการปลูกะการังเริ่มจากการปลูกในแปลงอนุบาล เพื่อ นำกิ่งไปขยายพันธุ์ปะการังไปเรื่อย ๆ ปะการังที่ปลูกสามารถสร้างหินปูนมาเคลือบท่อพีวีซีได้ภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นนำโคนปะการังเขากวางที่แตกหักแต่ยังมีชีวิตอยู่เสียบลงในท่อพีวีซี และใช้สกรูขันนอตเพื่อตรึงกิ่งปะการังกับท่อเอาไว้ และนำปะการังที่ปลูกเสร็จแล้วปล่อยลงสู่ทะเลลึก ปะการังเขากวาง 1 ต้น ขยายพันธุ์เพิ่ม 18-30 ต้น และภายใน 1 ปีสามารถโต 10-14 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาทิ ปลา ปู หอย กุ้ง จะเข้ามาอาศัย ทั้งยังกระตุ้นให้ปะการังชนิดอื่นในพื้นที่เติบโตตามไปด้วย จึงเป็นการฟื้นคืนชีวิตใต้ทะเลได้ดีวิธีหนึ่ง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด