จ. บุรีรัมย์ ดึงท้องถิ่นและวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดบุรีรัมย์ ดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายวิทยุชุมชน ร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุชุมชนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง และแผนงานในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึง โดยปีนี้ตั้งเป้าลดยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ จากสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์มียอดผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 106 ราย เสียชีวิต 12 ราย 87 ครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ ขับรถด้วยความประมาท และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ด้านนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดว่า สาเหตุหลักที่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีรถสัญจรไปมาคับคั่ง ดังนั้นการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายวิทยุชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องแล้ว เชื่อว่าจะสามารถลดยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด