โคราชแจกน้ำ 6 ล้านลิตร ช่วยภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัลลภ เทพภักดี ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 5 นครราชสีมา กล่าวว่า ทางศูนย์ได้ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ใน 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง แล้ว 49 อำเภอ โดยได้ระดมรถบรรทุกน้ำ
จำนวน 147 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนแล้ว 6,336,500 ลิตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด