บุรีรัมย์ยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กว่า 700 ครัวเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ อ.สตึก เข้าชี้แจงแก้ไขปัญหาชาวบ้าน 12 หมู่บ้านกว่า 700 ครัวเรือน ไม่สามารถอกเอกสารสิทธิ์ได้ หลังต่อสู้เรียกร้องมากว่า 60 ปี (23 มี.ค.53)สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ได้ลงพื้นที่เปิดเวทีประชาคม เพื่อแก้ไขปัญหากรณีชาวบ้าน 12 หมู่บ้านในเขต ต.ร่อนทอง และ ต.ชุมแสง อ.สตึก กว่า 720 ครัวเรือน ที่ถือครองที่ดินมากกว่า 60 ปี พื้นที่กว่า 8,000 ไร่ แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ที่ผ่านมาได้ร่วมกันเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องมาโดยตลอด แต่ภาครัฐก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ โดยประชาชนอ้างว่าทำให้เสียโอกาสทั้งด้านสิทธิต่างๆ ในการถือครองที่ดิน และไม่สามารถนำไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุน หรือทำนิติกรรมอื่นใดได้ นายสมศรี ทองหล่อ ตัวแทนชาวบ้าน ได้ออกมาระบุว่า การทำประชาคมครั้งนี้ชาวบ้านได้เรียกร้องให้ ภาครัฐยกเลิกแนวเขตปฎิรูป เพื่อให้เจ้าหน้ากรมที่ดินได้เข้าไปสำรวจ เพื่อทำรางวัดออกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินให้กับประชาชน สามารถครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านได้เสียสิทธิ์ในการถือครองมาโดยตลอด ถึงแม้จะมีการต่อสู้เรียกร้องมานานแล้วก็ตาม ด้านนายจิระศักดิ์ สุวรรณพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ตัวสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้ออกมาระบุว่า ขณะนี้ยังรอให้สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ยกเลิกกฤษฎีกาการปฎิรูปครอบคลุมอำเภอ จากนั้นทางที่ดินจึงจะเข้าไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้กับชาวบ้านได้ตามที่ร้องขอ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด