ชาวบ้านตำบลนาหนองทุ่มในจังหวัดขอนแก่น สร้างฝายแม้วกั้นลำน้ำห้วยวังหินลาด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านตำบลนาหนองทุ่ม ในจังหวัดขอนแก่น สร้างฝายแม้วกั้นลำน้ำห้วยวังหินลาด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ชาวบ้าน 13 หมู่บ้านในตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภค-บริโภค หรือทำการเกษตร ซึ่งหากไม่มีการฝายกั้นลำห้วย เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลทิ้ง ส่วนหน้าแล้ง น้ำในลำห้วยจะแห้งขอด ห้วยวังหินลาดมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร โดยจะสร้างเป็นฝายชะลอน้ำ 50 จุดเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ โดยชาวบ้าน บอกว่า ตำบลนาหนองทุ่ม จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทุกปีในหน้าแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยอาศัยแรงงานหมู่บ้านด้วยความสมัครใจ คาดว่า เมื่อสร้างฝายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลำห้วยวังหินลาดจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด