สภาองค์กรชุมชนตำบลนาผือ ประกาศพื้นที่ปลอดการพนันและงดเหล้างานบุญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาองค์กรชุมชนตำบลนาผือ ประกาศพื้นที่ปลอดการพนันและงดเหล้างานบุญ โดยจะทำพิธีปฏิญาณตนร่วมกันในวันที่ 25 มีนาคมนี้ นายสมร บุญจริง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลนาผือได้สำรวจความคิดเห็นและจัดเวทีประชาคม โดยมีมติประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าในงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา รวมถึงเป็นพื้นที่ปลอดการพนันทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทำพิธีปฏิญาณตนร่วมกันในวันที่ 25 มีนาคมนี้ ที่วัดโคกกอก ตำบลนาผือ ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว 25 ตำบล จัดทำแผนงานระดับตำบลและจังหวัด ครอบคลุม 56 ตำบล 8 เทศบาล 7 อำเภอ รวม 73 เครือข่าย 1,410 องค์กร ซึ่งแผนงานครอบคลุมประเด็นสวัสดิการชุมชน เด็ก สตรี โครงการบ้านมั่นคง ยาเสพติด เกษตรอินทรีย์ ปัญหาที่ดินทำกิน งานทรัพยากร แผนแม่บทชุมชน สื่อภาคประชาชน เศรษฐกิจ และทุนชุมชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด