หวัดใหญ่ 2009 ใน จ.พะเยา เริ่มบรรเทาลง หลังจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มบรรเทาลง หลังจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูร้อน ขณะที่ มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว ร้อยละ 56.82 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ว่า ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (14-20 มี.ค.53) จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จำนวนทั้งสิ้น 3 รายในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอจุน ซึ่งถือได้ว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคลดลง เนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่เข้าสู่ฤดูร้อน และโรงเรียนทุกแห่งปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยายังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งมักจะพบว่ามีเด็กจำนวนมากไปเรียนพิเศษตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในช่วงปิดภาคเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันตนเองตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของจังหวัดพะเยาขณะนี้ ล่าสุดมีผู้มาเข้ารับบริการแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,608 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.82 ครอบคลุมกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 41.69 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 3.14 กลุ่มโรคอ้วน ร้อยละ 12.07 กลุ่มคนพิการ ร้อยละ 4.71 และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร้อยละ 94.50

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด