ผอ.รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ เผย ผู้ป่วยเข้ารับบริการโรงพยาบาลล้น จนเสริมเตียง วอนผู้ป่วยใช้บริการอนามัยใกล้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ป่วยหลายประเภท เข้ารับบริการโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์แน่น จากที่รับผู้ป่วยได้เพียง 590 เตียง ต้องเสริมเป็น 650 700 เตียง ทำให้แพทย์และพยาบาลทำงานหนักเพิ่มขึ้นเท่าตัว จึงแจ้งให้ผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก เข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านเพื่อลดปัญหา (22 มี.ค.53) นายชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีผู้ป่วยทั้งอาการหนักและไม่หนักทุกประเภท เข้ามาใช้บริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์วันละจำนวนมาก ทำให้เตียงผู้ป่วยที่มีอยู่รับได้เพียง0 รายไม่เพียงพอ ต้องใช้เตียงเสริมตามระเบียงอาคารเพิ่มเป็น 650 700 รายทุกวัน เนื่องจากเตียงและห้องสำหรับผู้ป่วยใน ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษา อีกทั้งบุคลากรแพทย์และพยาบาลก็ขาดแคลน จึงต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จึงเรียกร้องให้ผู้ป่วยและญาตินำผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนัก หรือไม่อยู่ในสภาวะมาก ให้เข้าไปรับการตรวจรักษา ยังโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านที่มีอยู่กว่า 200 แห่ง ต่างก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน เพอลดภาระและแก้ไขปัญหาเตียงไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันทั้งแพทย์และพยาบาล ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ที่เข้ามาตรวจรักษาวันละกว่า 1,600 1,700 ราย ผู้ป่วยในที่นอนรับรักษาประจำวันละ 600 700 ราย จึงทำให้แต่ละวันเกิดความแออัด การแก้ไขปัญหาต้องมีการขยายแต่ต้องใช้เวลา ซึ่งติดที่งบประมาณ และบุคลากรแพทย์และพยาบาลด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด