ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพและเปิดโครงการ หนึ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพและเปิดโครงการ หนึ่งใจ เดียวกัน ที่ จ.พิจิตร เวลา 09.30 น.วันนี้(22 มี.ค.53)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ณ วัดคุณพุ่ม บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมีนางอัจฉราภรณ์ บุญญรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิจิตร ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบ 22,900 ครัวเรือน และนาข้าได้รับความเสียหาย 85,000 ไร่เศษ โดยผู้แทนพระองค์ได้มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน 500 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้ที่เดินทางไปต้อนรับในครั้งนี้ จากนั้น นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนพระองค์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ..เดียวกัน และมอบลูกฟุตบอล 100 ลูก แก่ผู้เกี่ยวข้องและตัวแทนของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ที่ทางมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในการนี้ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒาพรรณวดี ทรงมีพระดำริส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถและความสนใจอย่างเหมาะสม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จากนั้นเยี่ยมสอบถามเยาวชนที่ร่วมโครงการก่อนที่จะเดินทางกลับในเวลา 10.30 น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด