จ.พิษณุโลก จัดโครงการสร้างบ้าน มอบให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 18 หล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสร้างบ้านมอบให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ทั้ง 9 อำเภอ นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าเอยู่หัว ในปี 2554 จังหวัดพิษณุโลกได้จัด โครงการสร้างบ้านรัฐ ร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมของส่วนราชการ ประชาชน และเหล่ากาชาดพิษณุโลก ที่ร่วมกันบริจาคเงิน โดยการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และมีรายได้น้อย ทั้ง 9 อำเภอๆ ละ 2 หลัง รวม 18 หลังๆละกว่า 1 แสนบาท ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า การก่อสร้างบ้านโครงการดังกล่าวจะไม่มีการจ้างทำ แต่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์เองโดยประชาชน หน่วยงานทหารช่าง และสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแรงช่วยกันก่อสร้าง ขณะนี้ได้มีการเริ่มก่อสร้างในบางอำเภอแล้ว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้มอบบ้านให้กับราษฎร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นระยะๆไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด