เกาะช้าง วางมาตรการเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเกาะช้าง วางมาตรการให้เกาะช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ นายอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวยังอำเภอเกาะช้างเป็นจำนวนมาก และนิยมพักตามโรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เพื่อเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวในฐานะเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความอบอุ่นให้แก่นักท่องเที่ยว อำเภอเกาะช้างจึงได้ขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการในอำเภอเกาะช้าง ช่วยกันสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย ส่วนด้านการรักษาความสะอาด อำเภอเกาะช้าง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะช้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปที่ชุมชนหาดทรายขาว และโครงการจัดทำซุ้มใส่ขยะเพื่อให้อำเภอเกาะช้างเป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสร้างความประทับใจผู้มาเยือนเกาะช้าง ตลอดจนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ โดยให้ประชาชนคัดแยกขยะแล้วนำมาขายแลกถุงผ้าซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2553 นอกจากนี้ยังได้จัดนักเรียนอาสาสมัครพัฒนาครัวเรือนนำร่อง พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจ แจกเอกสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับสถานประกอบการและประชาชน ตลอดจนเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวช่วยทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อรักษาทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะช้างให้คงอยู่ตลอดไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด