ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง มั่นใจ ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จนถึง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง มั่นใจ ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองที่เหลืออยู่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จนถึงสิ้นหน้าแล้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้น้ำที่วางเอาไว้ นายจักรกฤช แจ้งกรณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนลำตะคองเหลืออยู่ที่ปริมาณ 124 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39.5 จากความจุกักเก็บ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ ทางเขื่อนลำตะคองได้ปล่อยเพื่อผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ,สีคิ้ว,สูงเนิน,ขามทะเลสอ และเฉลิมพระเกียรติ วันละ 7 แสนลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรนั้นทางเขื่อนได้ยุติการปล่อยน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองที่เหลืออยู่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จนถึงสิ้นหน้าแล้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนการใช้น้ำที่วางเอาไว้ แต่หากเข้าฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้ว ฝนยังไม่ตกอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภค ใน 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา อย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด