กาฬสินธุ์ ทำฝนเทียมช่วยเหลือเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิโรจน์ ศิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ขณะนี้ครอบคลุมแล้วทั้งจังหวัด อีกทั้งปัญหาเขื่อนลำปาง รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 500,000 คน เพื่อเป็นการกู้วิกฤตภัยแล้ง ขณะนี้ทางจังหวัดได้ขอความช่วยเหลือไปยังสำนักฝนหลวง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำฝนเทียมในการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำที่แห้งขอด อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาโลกเพลี้ยแป้งที่มีการระบาดในพื้นที่ อำเภอหนองกรุงศรี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ำว่าภัยแล้งปีนี้จะมีความรุนแรงกว่า ทุกปี เนื่องจากจังหวัดไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุฝนมานานกว่า 8 เดือน เกษตรกรควรงดการเพาะปลูกพื้นที่ใช้น้ำมากแล้วหันไปปลูกพืชล้มลุกแทน ในส่วนของประชาชนก็ต้องซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำของตนเอง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการได้รับความเหลือก็ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่จะทำการช่วยเหลือใดๆ ทันที

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด