ทสจ.พะเยา เชิญชวนสถานประกอบการผลิตสิ่งทอขนาดเล็กในพื้นที่ ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในสถานประกอบการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในสถานประกอบการจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ได้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ นายอนุสิทธิ์ เมธาวรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา แจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินงานส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการ ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดในสถานประกอบการจังหวัดพะเยา ที่มุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก(ไม่เข้าข่ายโรงงานอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่สะอาดมาใช้ ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Product โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมากและระดับดี สำหรับสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น จะได้รับการตรวจประเมินขั้นต้น เพื่อให้คำปรึกษาและเข้าร่วมการประชุมเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตฟรี การตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต จากผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญจะได้เข้าร่วมประชุมเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการของภาคเหนือ ทั้งนี้ สถานประกอบการใดมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประดิษฐ์ สีใส โทร.089-854-1228 หรือ 054-887112-3

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด