ชลประทานตราด เผย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำ และด่านชุมชนเหลือเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชลประทานตราด ระบุ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำ และด่านชุมชนต้องมีน้ำเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบล นำรถบรรทุกน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้ว นายอนุวงศ์ วิบูลย์วงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด เปิดเผยว่า ในขณะนี้จังหวัดตราด ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากเหตุภัยแล้งแล้ว รวม 6 อำเภอ ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ อำเภอเมืองตราด มีปริมาณน้ำเพียง 8.040 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 34 และอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล อ.บ่อไร่ มีปริมาณน้ำเพียง 1.660 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 30 ซึ่งต่ำกว่าแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้ว่าต้องมีปริมาณน้ำในอ่างถึงร้อยละ 50 และคาดว่าพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบอยู่ในเขตอำเภอเขาสมิง และอำเภอเมืองตอนบน และขณะนี้ได้ประสานแจ้งให้ทุกอำเภอทราบแล้ว โดยทุกพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีรถบรรทุกน้ำของตนเอง ออกช่วยเหลือราษฏรในแต่ละพื้นที่แล้ว และขอความร่วมมือเกษตรกรควรงดปลูกข้าวนาปรัง หรือพืชที่ต้องใช้น้ำมาก และหากประชาชนมีความเดือดร้อน ขอให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือแจ้งเหตุด่วนสาธารณภัยโดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด โทร. 0 3952 5727-30 , 08 9969 6731 ได้ตลอดเวลา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด