จ.ตราดเตรียมให้ทุนการศึกษา 52 ทุน ในงานแสดงมุทิตาจิตถวายสมเด็จพระวันรัต 4 เม.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราดเตรียมให้ทุนการศึกษา 52 ทุน ในงานแสดงมุทิตาจิตถวายสมเด็จพระวันรัต ในวันที่ 4 เมษายน นี้ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ฝ่ายธรรมยุติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรูป เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 คือ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคตฺโต ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และรักษาการเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญธรรมยุต ขึ้นเป็น "สมเด็จพระวันรัต และเนื่องจากท่านประคุณสมเด็จเป็นชาวจังหวัดตราด คณะสงฆ์ในจังหวัดตราด และทางจังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตถวายสมเด็จพระวันรัต ขึ้น ในวันที่ 3 เมษายน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้เข้ากองทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือพระภิกษุจังหวัดตราดที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลตราด การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 52 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 38 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 11 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ทุนๆ ละ 12,000 บาท จึงขอเชิญชวนชาวตราดและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ที่สำนักงานจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด