คปภ.ตราดจัดประกวดแข่งขันให้กับโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านประกันภัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตราด จัดประกวดแข่งขันให้กับโรงเรียน สถานศึกษาที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำ โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี พ.ศ.2553 ในทุกจังหวัด เป็นรูปแบบของการจัดประกวดแข่งขัน และมอบรางวัลให้กับโรงเรียน สถานศึกษาที่มีผลารบูรณาการการเรียนการสอนด้านประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด โดยจะเปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 15 มิถุนายน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตราด ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 9 กรกฎาคม ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม แบ่งเป็นประเภท โรงเรียน สถานศึกษาผู้ชนะเลิศระดับจังหวัด และประเภทนักเรียน หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ ประเภทนักเรียน ต้องเรียนในระดับชั้นมัมศึกษาปีที่ 4 6 สายสามัญ หรือระดับปวช.ปี 13 ประเภทโรงเรียน สถานศึกษา ต้องบูรณาการการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ เรื่องการประกันภัยตาม สำนักงาน คปภ.จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนโรงเรียนสถานศึกษา และนักเรียน ทุกโรงเรียนสมัครส่งเข้าประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตราด โทร 039-520734 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด