คลองใหญ่ รับรางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง นิทรรศการ"ตลาดสดโมเดล ลดเสี่ยง ลดโรคและชนะเลิศ ระดับประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอคลองใหญ่ รับรางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง นิทรรศการ ตลาดสดโมเดล ลดเสี่ยง ลดโรค และชนะเลิศ ระดับประเทศ นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เปิดเผยว่า อำเภอคลองใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาคกลางประกวดซุ้มนิทรรศการ"ตลาดสดโมเดล ลดเสี่ยง ลดโรคและชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการนำเสนอแบบอย่างที่ดีการดำเนินงานชุมชน ประเภทชุมชนเมือง ในการประชุมและแสดงนิทรรศการ "เวทีแลกเปลี่ยน Better Practice จากเครือข่ายปฏิบัติการลดเสี่ยง ลดโรค ระดับประเทศ (Better Practice Thailand Expo) ที่ ศูนย์ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดตร้ส่ง "ชุมชนตลาดสด หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่เป็น 1 ใน 7 ชุมชน ที่ดำเนินการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดตราด โดยเข้าร่วมประกวดทั้ง 2 ประเภท ในผลงาน "ตลาดสดโมเดล ลดเสี่ยง ลดโรค ผลการตัดสิน คือ "ชุมชนตลาดสด หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การประกวดจัดซุ้มนิทรรศการสำหรับชุมชนที่ดำเนินงานแบบอย่างที่ดี ภาคกลาง และรางวัลชนะเลิศ "การนำเสนอแบบอย่างที่ดีการดำเนินงานชุมชน ประเภทชุมชนเมือง ระดับประเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า รางวัลที่ได้รับ ถือเป็นความเข้มแข็งของชุมชนโดยแท้จริงที่ร่วมคิด ออกแบบให้เหมาะกับชุมชนของตนเอง นำมาใช้ในชุมชน จนได้เกิดผลงานด้านการลดความเสี่ยง จำนวนโรคไม่ติดต่อลดลง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด ซึ่งถือเป็นโรคที่เป็นปัญหาของชุมชนในจังหวัดตราดพร้อมทั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนใกล้เคียง ยึดถือและไปปฏิบัติทั้งจังหวัดตราดในโอกาสต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด