กปภ. สาขาตราด ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและถูกวิธีโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี โดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งขอให้ร่วมกันช่วยประหยัดน้ำช่วงเดือนเมษายนนี้ นายพงษ์ศักดิ์ เจริญธรรม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ประกอบกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค จึงมีความห่วงใยลูกค้า และตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี, หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของท่อและอุปกรณ์ภายในบ้าน, หากพบเห็นท่อแตกหรือรั่ว ภายนอกบ้าน กรุณาแจ้งสาขาในพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมโดยด่วน และขอให้จัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียง และขอให้ช่วยกันประหยัดน้ำโดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้จะมีภาวะภัยแล้งหนักขึ้น หากปะชาชนร่วมมือกันก็จะช่วยแก้ไขการขาดแคลนน้ำประปาได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ การประปาส่วนภูมมิภาคสาขาตราด โทร.0-3952-0416

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด