รมว.แรงงาน ระบุ โปแลนด์ไม่ใช่ตลาดแรงงานไทย สั่งตรวจสอบการออกใบอนุญาต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ประเทศโปแลนด์ไม่ใช่ตลาดของแรงงานไทย สั่งตรวจสอบการออกใบอนุญาต พร้อมช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกเรียกเก็บค่าหัวคิวเกินกว่ากฎหมายกำหนด นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีแรงงานไทยจำนวนกว่า 50 คนร้องทุกข์ที่สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย ว่า ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศโปแลนด์ และถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้เกี่ยวข้อง จนถูกทางการโปแลนด์จับตัวส่งกลับ ว่า หลังจากที่ตนเองเคยเดินทางไปดูงานที่ประเทศโปแลนด์มาแล้ว คิดว่าไม่น่าจะเป็นตลาดแรงงานที่รองรับคนไทยได้ แต่ที่ยังมีคนงานไทยเดินทางไปทำงานอยู่นั้น จะต้องตรวจสอบว่าเหตุใดจึงมีการอนุญาตให้ไปทำงานอีก เพราะเคยมีปัญหาลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง เบื้องต้นพบว่า กรณีของคนงานกว่า 50 คนนี้เป็นการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้อง ผ่านบริษัทจัดหางานที่กระทรวงแรงงานรับรอง ดังนั้นบริษัทจัดส่งซึ่งในกรณีนี้มีทั้งหมด 4 บริษัท จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากบริษัทไม่ดำเนินการก็จะพิจารณา พักหรือยึดใบอนุญาต และยึดเงินประกัน 5ล้านบาท ที่บริษัทจัดหางานวางไว้ มาจ่ายให้กับคนงานแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า การเรียกเก็บค่าหัวคิว สูงถึงรายละ 2 แสนบาท ถึง 4 แสนบาท ซึ่งเกินว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด คือไม่เกิน 5 เดือนของรายได้ในแต่ละเดือนนั้น เนื่องจากยังไม่มีคนงานมาร้องทุกข์เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ จึงฝากให้คนงานรีบมาร้องทุกข์ กับกรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินการเอาผิดกับบริษัท หากพบว่าเป็นความจริง ก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด