เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองมุกดาหารจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ ลดอัตราการป่วยและตายจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า วันนี้ (19 มีค.) บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายสัมฤทธิ์ โภคสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2553 ของสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกปีละไม่ต่ำว่า 55,000 ราย สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี โดยปี 2552 พบใน 2 จุด แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ ลดอัตราการป่วยและตายจากการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ประชาชนในการป้องกันและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี สำหรับกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2553 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดขึ้นประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัด-ทำหมัน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรและวัคซีนจำนวนหนึ่งจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด