ฝนที่ตกในหลายพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ฝนที่ตกในหลายพื้นที่ทางจังหวัดภาคเหนือ ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับปานกลางถึงอันตราย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงพบฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนสูงที่สุด จากการติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดวันนี้ (19 มี.ค.53 ) พบว่า หลายจังหวัดมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและดัชนีคุณภาพอากาศที่ลดลง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลจากการที่มีฝนตกลงมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (18 มี.ค.53) ในหลายพื้นที่ ทำให้มีความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงอันตราย โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สูงสุดของภาคเหนือ อยู่ที่ 433.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากเมื่อวานนี้ 518.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมา จังหวัดเชียงราย ตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน อยู่ที่ 178.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำพูน อยู่ที่ 132.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนจังหวัดพะเยา จากข้อมูลล่าสุด อยู่ที่ 218.4 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ด้านค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ทุกพื้นที่ยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลางจนถึงอันตราย จึงขอให้ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคปอด หอบหืด โรคหัวใจ รวมทั้ง เบาหวาน ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ผู้สูงอายุและเด็ก ต้องลดหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านหรือนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นหรือใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาดปิดปากและจมูก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด