เหล่ากาชาดนครพนม จัดโครงการ "รวมพลคนครพนมร่วมใจบริจาคโลหิตถายในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดโครงการ "รวมพลคนนครพนมร่วมใจบริจาคโลหิตถวายในหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (19 มี.ค.53) ที่หอประชุมศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ได้มีการเปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ "รวมพลคนนครพนมร่วมใจบริจาคโลหิตถวายในหลวง โดย รองศาสตราจารย์วิจิตรา กุสุมภ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กล่าวถึงการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ว่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 และเนื่องจากขณะนี้จังหวัดนครพนมขาดแคลนโลหิตจำนวนมากจนต้องขอรับบริจาคจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโลหิตมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด คลอด ประสบอุบัติเหตุ หากไม่ได้รับเลือดอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้ จะมีการรับบริจาคตลอดทั้งปีจนถึงเดือนมกราคม 2554 จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตเป็นกุศลและมีร่างกายแข็งแรงร่วมทำกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยรับบริจาคของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด