กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชนเพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชนทั่วประเทศ สร้างเครือข่ายรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัย นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สาเหตุของอุบัติภัยบนท้องถนนกว่าร้อยละ 80 เกิดจากตัวคน ดังนั้น กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดอบรมปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและเยาวชนมาโดยตลอด สำหรับปี 2553 ที่กระทรวงคมนาคม กำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่งแก่ผู้สอนและแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 500 คน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำความรู้ไปเผยแพร่รณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยกำหนดอบรมผู้สอนและผู้นำชุมชนในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20-21 มีนาคมนี้ ส่วนผู้สอนและผู้นำชุมชนในเขตภาคกลางและภาคใต้ กำหนดอบรมในวันที่ 22-23 มีนาคมนี้ นายชัยรัตน์ กล่าวว่า ผู้สอนและแกนนำชุมชนที่เข้ารับการอบรมทั่วประเทศจะประกอบด้วยบุคลากรของสำนักงานขนส่ง สำนักงานสาธารณสุข กองบังคับการตำรวจภูธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 75 จังหวัด โดยอบรมในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย การโดยสารรถอย่างปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด