ศธ.ตีกันเด็กวิ่งรอกให้สิทธิสอบม.1ครั้งเดียว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และนครปฐม ว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ติดตามและประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง และรายงานมา ยังตนทุกวัน รวมทั้งให้จัดทำแผนและปฏิทินการรับนักเรียนในปี การศึกษา 2553 ในส่วนของ 8 จังหวัด โดยในวันที่ 23 มี.ค.นี้ ศธ.จะประกาศความชัดเจนให้ทราบต่อไป จึงขอฝากไปยังผู้ปกครองว่า ไม่ต้องกังวลว่าบุตรหลานจะไม่มีที่เรียน ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวล ว่า อาจจะมีนักเรียนใช้สิทธิซ้ำซ้อนเดินสายเข้ามาสอบโรงเรียนดัง ในพื้นที่ 8 จังหวัด นั้น ตนได้กำชับให้ สพฐ.เข้มงวดในเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิสอบได้เพียงโรงเรียนเดียว อย่างไรก็ตาม หากการชุมนุมยืดเยื้อและมีการต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ศธ.ก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ด้าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า มีขอให้ผู้ปกครองคลายความกังวล เพราะสพฐ.กำลังหาวิธีป้องกัน เพื่อไม่ให้เด็กเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เด็กทุกคนจะต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและด้วยความ เป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของ สพฐ. สรุปข้อมูลยอดผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ ยกเว้น 8 จหวัดที่มีการประกาศ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ ปรากฏว่า เฉพาะในส่วนของโรงเรียนที่เปิดรับสมัครไปแล้วในวันที่ 13-17 มี.ค.53 นั้น มีโรงเรียนที่รายงาน แผนการรับนักเรียนและยอดผู้สมัครเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 มาแล้วเพียง 76 โรง โดยโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก ได้แก่ สพท.ชัยนาท รร.ชัยนาทพิทยาคม ม.1 แผน 480 คน สมัคร 1,099 คน ม.4 แผน 390 คน สมัคร 186 คน สพท.สระบุรี เขต 1 รร.สระบุรีวิทยาคม ม.1 แผน 540 คน สมัคร 1,462 คน ม.4 แผน 480 คนสมัคร 514 คน สพท. ชลบุรี เขต 1 รร.ชลกันยานุกูล ม.1 แผน 640 คน สมัคร 1,513 คน ม.4 แผน 550 คน สมัคร 366 คน รร.ชลราษฎรอำรุง ม.1 แผน 556 คน สมัคร 1,256 คน ม.4 แผน 556 คน สมัคร 1,766 คน สพท.บุรีรัมย์ เขต 1 รร.บุรีรัมย์พิทยาคม ม.1 แผน 470 คน สมัคร 1,410 คน ม.4 แผน 630 คน สมัคร 1,445 คน

สพท.สุรินทร์ เขต 1 รร.สิรินธร ม.1 แผน 400 คน สมัคร 1,280 คน ม.4 แผน 640 คน สมัคร 1,030 คน รร.สุรวิทยาคาร ม.1 แผน 472 คน สมัคร 1,432 คน ม.4 แผน 546 คน สมัคร 642 คน สพท.อุบลราชธานี เขต 1 รร.นารีนุกูล ม.1 แผน 550 คน สมัคร 1,315 คน ม.4 แผน 620 คน รับ 1,304 คน รร.เบ็ญจะมะมหาราช ม.1 แผน 480 คน สมัคร 2,120 คน ม.4 แผน 702 คน สมัคร 539 คน สพท.ขอนแก่น เขต 1 รร.ขอนแก่นวิทยายน ม.1 แผน 310 คน สมัคร 1,072 คน ม.4 แผน 692 คน สมัคร 636 คน สพท.อุดรธานี เขต 1 รร.สตรีราชินูทิศ ม.1 แผน 700 คน สมัคร 1,583 คน ม.4 แผน 630 คน สมัคร 345 คน รร.อุดรพิทยานุกูล ม.1 แผน 870 คน สมัคร 1,321 คน ม.4 แผน 760 คน สมัคร 1,318 คน สพท.เลย เขต 1 รร.เลยพิทยาคม ม.1 แผน 460 คน สมัคร 1,013 คน ม.4 แผน 430 คน สมัคร 530 คน

สพท.เชียงใหม่ เขต 1 รร.ยุพราชวิทยาลัย ม.1 แผน 440 คน สมัคร 1,242 คน ม.4 แผน 640 คน สมัคร 1,415 คน รร.วัฒโนทัยพายัพ ม.1 แผน 400 คน สมัคร 1,013 คน ม.4 แผน 400 คน สมัคร 733 คน สพท. ลำพูน เขต 1 รร.จักรคำคณาทร ม.1 แผน 480 คน สมัคร 1,416 คน ม.4 แน 470 คน สมัคร 779 คน รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ม.1 แผน 504 คน สมัคร 1,067 คน ม.4 แผน 510 คน สมัคร 839 คน สพท.ลำปาง เขต 1 รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ม.1 แผน 670 คน สมัคร 1,819 คน ม.4 แผน 560 คน สมัคร 713 คน รร.ลำปางกัลยาณี ม.1 แผน 460 คน สมัคร 1701 คน ม.4 แผน 490 คน สมัคร 342 คน สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 รร.อุตรดิตถ์ดรุณี ม.1 แผน 472 คน สมัคร 1221 คน ม.4 แผน 66 คน สมัคร 203 คน สพท.แพร่ เขต 1 รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ม.1 แผน 520 คน สมัคร 1,013 คน ม.4 แผน 560 คน สมัคร 312 คน สพท.พะเยา เขต 1 รร.พะเยาพิทยาคม ม.1 แผน 560 คน สมัคร 1,275 คน ม.4 แผน 510 คน สมัคร 239 คน สพท.เชียงราย เขต 1 รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ม.1 แผน 480 คน สมัคร 1,071 คน ม.4 แผน 480 คน สมัคร 918 คน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด