สสจ.แม่ฮ่องสอน เผย ตั้งแต่เดือน ก.พ.-มี.ค.53 มีผู้เข้ารับการรักษา หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553 มีผู้เข้ารับการรักษา หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันประมาณ 12,000 ราย นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถึงสถานการณ์ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนมีนาคม 2553 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดประมาณ 12,000 ราย เฉลี่ยวันละ 400 ราย ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 10 ซึ่งหากเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าไม่แตกต่างกันมากนัก โดยสามารถแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคผิวหนัง และ โรคทางตา ซึ่งยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการหนักแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดเฝ้าระวังจำนวนผู้ป่วยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมรับมือ สำหรับคำแนะนำประชาชนนั้น นายแพทย์สุวัฒน์ กล่าวว่า ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่แจ้ง รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมกับดื่มน้ำมากๆ เพื่อรักษาสมดุลในร่างกาย หากจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งได้เตรียมไว้ประมาณ 40,000 ชิ้น และได้แจกจ่ายให้กับสถานพยาบาลทุกแห่งคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด