สำนักงาน กกต. กาฬสินธุ์เชิญสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็น กกต. ชุดใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญผู้สนใจยื่นใบสมัครเป็น กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 24 มีนาคมนี้ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่มี ดร.ประสิทธิ์ คชโค จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทาง กกต.กลาง จึงได้ให้จังหวัดกาฬสินธุ์สรรหาคณะ กกต.ชุดใหม่ โดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 24 มีนาคม 2553 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ต้องมีอายุครบ 40 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป การศึกษาจบปริญญาตรีทุกสาขา มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวักาฬสินธุ์ และต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 24 มีนาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด