กก.สิทธิ์ฯแนะนายกฯควรเจรจาแดงหาทางออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงภายหลังเข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า มีความกังวล ผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง มีหลายกลุ่มหลายรูปแบบ จึงไม่มีความเป็นเอกภาพ ทำให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยความสงบได้ยาก รวมทั้ง การปิดล้อมสถานที่ โดยเฉพาะ การปิดล้อมบ้านพักบุคคลสำคัญต่าง ๆ เพราะอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิได้ ทั้งนี้ รัฐบาล ได้ยืนยันว่า จะไม่มีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในขณะนี้ ซึ่งหากมีความจำเป็น ก็ต้องใช้ แต่จะไม่ให้กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานหลักสากล อย่างไรก็ตาม รัฐบาล พร้อมเจรจา หากนำไปสู่ความสงบแต่ทุกฝ่าย ก็ต้องเคารพกฎด้วย ซึ่งตนถือว่าขณะนี้กระบวนการเจรจาได้เริ่มขึ้นแล้ว

นอกจากนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการ ขอชื่นชมรัฐบาลที่อดทนดูแลสถานการณ์ เคารพสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม โดยดูแลความปลอดภัย พร้อมประสานงานกับผู้ชุมนุมเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิ์ฯ จะทำหน้าที่เชื่อม ระหว่าง รัฐบาลกับฝ่ายต่าง ๆ ในสังคม พร้อมนำข้อเสนอของรัฐบาล ไปให้ผู้ชุมนุมพิจาณา ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดความสันติสุขโดยเร็ว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด