ไฟฟ้าแม่เมาะเร่งระบายน้ำจากเขื่อนแม่จาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพลฤทธิ์ เศรษฐกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ดำเนินการระบายน้ำจากเขื่อนแม่จาง ที่เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ความจุ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่เมาะ แม่ทะ และ เกาะคา ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ 3 อำเภอ กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง
อย่างหนัก เนื่องจาก แหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่ เริ่มแห้งขอด

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2553 ทางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มีการปล่อยน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งไปแล้ว 3 ครั้ง โดยมีปริมาณน้ำ กว่า 6 ล้านลูกบาศก์เมตร การปล่อยน้ำดังกล่าวจะเป็นการ ช่วยเหลือราษฎรและเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด