นายอำเภอเกาะกูดขอให้ผู้ประกอบการ รีสอร์ทจัดทำป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่าขับรถเร็วอาจเกิดอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำเภอเกาะกูดขอให้ผู้ประกอบการ รีสอร์ทจัดทำป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่าขับรถเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงและผิดกฎหมายไทยได้ (18 มี.ค.53)นายพรหมกฤต ม่วงมงคล นายอำเภอเกาะกูด เปิดเผยว่าในขณะนี้การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองเจ้า บ้านอ่าวใหญ่ อำเภอเกาะกูด ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางประมาณ 9.29 กิโลเมตร จากงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการกว่า 61.66 ล้านบาท ที่ให้สำนักงานทางหลวงชนบทดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงการก่อสร้างสะพาน 8 แห่ง และการก่อสร้างอาคารจุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมงบ้านอ่าวใหญ่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลของอำเภอเกาะกูดได้ แต่ปรากฏว่าในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เหมารถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ขับเที่ยวชมทั่วเกาะกูด ด้วยความเร็วค่อนข้างสูงและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนชาวเกาะกูดได้ จึงขอให้สถานประกอบการและรีสอร์ททุกแห่งแจ้งแก่นักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฏจราจรของกฏหมายเมืองไทยโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะพื้นที่บนเกาะมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมาก อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้และอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะกูด โดยขอความร่วมมือจัดทำป้ายแนะนำเป็นภาษาอังกฤษไว้อย่างชัดเจนทุกแห่งและขอให้เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาสภาพบรรยากาศที่สวยงามยังคงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด