สมาคมท่องเที่ยวรับรองความปลอดภัยของไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหาเกร็ก ดัฟเฟลล์ ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การประท้วงไม่ส่งผลกระทบมากมาย ต่อการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพฯ และไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการท่องเที่ยวในวันหยุด
หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ประธานสมาคมฯยังกล่าวด้วยว่า ตนนั้นเข้าใจถึงความกังวลด้านความปลอดภัย และทราบว่า มีรัฐบาลของหลายประเทศ แจ้งเตือนแก่นักท่องเที่ยว ให้หลีกเลี่ยงเดินทางมายังเมืองไทย ซึ่งทางเราขอรับประกัน ในฐานะ
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมทางอุตสาหกรรม ว่าประเทศไทยยังเปิดสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมขอแนะนำให้นักท่องเที่ยว ที่อยู่ในประเทศไทย เพิ่มความระมัดระวังตัว และหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุม

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด