อึ้ง! คนไทยรู้สิทธิโทรคมนาคมน้อย

ผลสำรวจชี้ คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก กทช.-สบท. และไม่รู้จักสิทธิการใช้บริการด้านโทรคมนาคม เร่งทำประชาสัมพันธ์ ดึงเครือข่ายผู้บริโภคร่วมมือ

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมาเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล สบท. จับมือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำรวจคนไทยทั่วประเทศจำนวน 8,000 คน จาก 4 ภูมิภาค รวม 39 จังหวัด ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แบ่งสัดส่วนเป็นชาย 51% และหญิง 49% พบว่า ประชาชนมีการรับรู้สิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในบริการโทรคมนาคมน้มาก โดย 60% ของผู้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมประสบปัญหา แต่มีผู้ร้องเรียนเมื่อพบปัญหาเพียง 2% และจากการสำรวจพบว่า ปัญหาหลักของประชาชนในต่างจังหวัดยังเป็นเอสเอ็มเอสขยะ ขณะที่ประชาชนในกรุงเทพฯ มีปัญหาหลักเป็นเรื่องคุณภาพบริการและค่าบริการ

นพ.ประวิทย์ กล่าวต่อว่า ปัญหาที่พบจากการสำรวจ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สิทธิในการใช้บริการด้านโทรคมนาคม ซึ่งแบบสำรวจมีสิทธิด้านโทรคมนาคมอยู่ 20 ข้อ พบว่า ผู้ที่จบปริญญาโทรู้เรื่องสิทธิด้านโทรคมนาคมเพียง 8-9 ข้อเท่านั้น ขณะที่ผู้รู้เรื่องสิทธิด้านโทรคมนาคมก็ไม่รู้ว่าจะร้องเรียนได้ทีหน ซึ่งส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามไม่รู้ว่าสบท. คืออะไร คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) คืออะไร ดังนั้น สบท. จะเร่งเดินหน้าทำประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกับ เครือข่ายผู้บริโภค 26 จังหวัดให้ความรู้และรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนรู้จักสิทธิการใช้บริการด้านโทรคมนาคม สำหรับ ปีที่ผ่านมา สบท. รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,200 เรื่อง ส่วนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องร้องกว่า 3,000 เรื่อง.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด