หูฉลามเสี่ยงที่จะทำให้ปลาฉลามสูญพันธุ์โดยมีเสนอให้ควบคุมการค้าปลาฉลาม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโอเชียนาในสหรัฐรายงานว่า ความต้องการบริโภคหูฉลามที่ทะยานสูงขึ้นเป็นอย่างมากในเอเชียส่งผลให้จำนวนปลาฉลามทั่วโลกลดลงอย่างมาก และหนทางดีที่สุดในการอนุรักษ์ฉลาม 8 สายพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ก็คือการจัดทำข้อกำหนดร่วมกันทั่วโลกภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์หรือไซเตส

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด