จาตุรนต์ฉะรัฐเอาตัวรอดได้เพราะมีคนอุ้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย กล่าวถึง แนวทางการต่อสู้ของคนเสื้อแดงว่า การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มีประชาชนเข้าร่วมและสนับสนุนมากขึ้น เพราะเสนอปัญหาของประเทศได้ตรงใจคน คือ ความไม่เป็นประชาธิปไตยและความเป็น 2 มาตรฐาน ที่สำคัญคือ ยังเป็นเพราะการต่อสู้นี้ เป็นการต่อสู้โดยสันติวิธี ประชาชนจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น ไม่ใช้ความรุนแรงใดๆ และยังต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่า อาจต้องใช้เวลา กว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตย โดยรัฐบาลควรล้มเลิกความคิดที่จะพยายามทำให้สังคมเข้าใจว่า ประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นพวกนิยมความรุนแรง เพื่อจะได้ปราบปรามในที่สุด

ด้าน นายจาตุรนต์ กล่าวว่า รัฐบาลบริหารงานล้มเหลว มีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาก และไม่ได้พยายามแก้ปัญหาวิกฤติทางการเมืองนั้น ยิ่งอยู่นานไป ก็ยิ่งสะสมปัญหามากขึ้นทุกที รัฐบาลอาจเอาตัวรอดไปได้ เพราะมีบางฝ่ายช่วยอุ้มชูอยู่ แต่นับวัน คนไม่ยอมรับก็ยิ่งมากขึ้น และวิกฤติของสังคมไทยก็จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น นายกรัฐมนตรี บอกว่า จะยุบสภาต่อเมื่อมีการแก้รัฐธรรมนูญ แก้กติกาให้เป็นที่ยอมรับกันเสียก่อน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่มาตราเดียว เท่ากับต้องการอยู่ในอำนาจให้นานที่สุด โดยไม่สนใจ แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ