สพฐ. รอประเมินสถานการณ์หลังยกเลิกประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ก่อนกำหนดวันรับสมัครนักเรียนใน 8 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอประเมินสถานการณ์หลังการยกเลิกประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ก่อนกำหนดวันรับสมัครนักเรียนใน 8 จังหวัด นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัดที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถึงแนวทางการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีการประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียน เนื่องจากเกรงผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ว่า ในส่วนการรับนักเรียนของ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และนครปฐม จะรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังวันที่ 23 มีนาคมนี้ จากนั้นจะเร่งประกาศปฏิทินและแนวทางการรับสมัครให้ทราบ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะยึดแนวทางที่ให้ความเป็นธรรม ซึ่งจะมีวิธีการป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ โดยจะนำข้อห่วงใยของผู้ปกครองมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการรับ และจะให้ระยะเวลาในการรับสมัครเท่าเทียมกัน ส่วนการรับสมัครนักเรียนใน 68 จังหวัด 169 เขตพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง นั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ให้ดำเนินการไปตามปฏิทินการรับนักเรียนเดิมที่ได้ประกาศไปแล้ว ซึ่งได้มีการรับสมัครไปแล้วในวันที่ 13-17 มีนาคม 2553 และจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 วันที่ 20 มีนาคมนี้ และนักเรียนชั้น ม.4 ในวันที่ 21 มีนาคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด