สสจ.ตราด จัดฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดฝึกอบรมทักษะการใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น วันนึ้ (17 มี.ค.53) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2553 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 แห่ง ซึ่งเป็นกองทุนเก่า 31 แห่ง กองทุนใหม่ 9 แห่ง ร่วมดำเนินการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการดำเนินงานบริหารจัดการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หัวใจหลักในการขับเคลื่อนกองทุนฯ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นตัวโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้ท้องถิ่นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงถือเป็นเรื่องดีที่พัฒนาศักยภาพแก่ท้องถิ่น ด้านการใช้โปรแกรมฯ ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด