ร้อยเอ็ด ติวเข้ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียน OTOP ปี 53 เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ร้อยเอ็ด ติวเข้ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียน OTOP ปี 53 เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับ 5 ดาว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการลงทุน ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานราก จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2552 จำนวน 901 กลุ่ม และปี 2553 จำนวน 220 กลุ่ม แบ่งเป็น 10 รุ่นๆละ 69 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน เป็นกลุ่มอาชีพที่มาจากอำเภอโพนทอง, สุวรรณภูมิ, เมืองสรวง, โพนทราย, อาจสามารถ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ มีวิชาการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน มีการทำกิจกรรม การบรรยายหัวข้อเป็นรายวิชา แบ่งกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็น ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะทำให้ผู้ผ่านการอบรมมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง นำไปสู่การวางแผนพัฒนากลุ่มของตนเองได้ มีรายได้คุ้มทุน มีหลักฐานเอกสารที่ชัดเจน ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและพัฒนาเพื่อยกระดับ 5 ดาวได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด