จ.ร้อยเอ็ด ร่วม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาโอกาสทางการค้าสินค้าของไทยภายใต้อาฟตา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาโอกาสทางการค้าสินค้าของไทยภายใต้อาฟตา หวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าในอาเซียนไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด วันนี้ (17 มี.ค.53) ที่ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เดน จังหวัดร้อยเอ็ด นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเรื่อง โอกาสทางการค้าสินค้าของไทยภายใต้อาฟตากับการเป็น AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไ้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถนำข้อตกลงการเปิดเสรีการค้าในอาเซียนไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด การสัมมนาดังกล่าวมี นายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนักวิชาการ ให้ความรู้บรรยายพิเศษ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "การเปิดตลาดสินค้าเกษตรภาษีส่งออก-นำเข้าเป็นศูนย์ เกษตรกรได้หรือเสีย ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟตา เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2535 จากการที่ประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม , กัมพูชา , อินโดนีเซีย, ลาว , มาเลเซีย , พม่า , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ ,เวียดนาม และ ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้น โดยมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการลดภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายตลาดทางการค้า การลงทุน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้กับสินค้าจากประเทศอาเซียนในตลาดโลก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด