จ.ร้อยเอ็ด ติวเข้มกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียน OTOP เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับสู

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด ติวเข้มกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ลงทะเบียน OTOP เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว วันนี้ (17 มี.ค.53) นายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการลงทุน ที่โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เดน ร้อยเอ็ด โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานราก จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2552 จำนวน 901 กลุ่ม และปี 2553 จำนวน 220 กลุ่ม แบ่งเป็น 10 รุ่น รุ่น ละ 69 คน เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน เป็นกลุ่มอาชีพที่มาจากอำเภอโพนทอง, สุวรรณภูมิ, เมืองสรวง, โพนทราย, อาจสามารถ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความรู้ มีวิชาการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน มีการทำกิจกรรม การบรรยายหัวข้อเป็นรายวิชา แบ่งกลุ่มย่อยแสดงความคิดเห็น ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะทำให้ผู้ผ่านการอบรมมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง นำไปสู่การวางแผนพัฒนากลุ่มของตนเองได้ มีรายได้คุ้มทุน มีหลักฐานเอกสารที่ชัดเจน ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและพัฒนาเพื่อยกระดับ 5 ดาว ได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด