วัดไชยมงคล จัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัดไชยมงคล รับผู้สนใจเข้าบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ตามโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี 2553 พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วัดไชยมงคลจัดโครงการปลูกต้นกล้าธรรมทายาท ประจำปี 2553 โดยเปิดโอกาสให้มีการบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม นำเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข ยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนผู้เป็นพลังของแผ่นดินในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมบรรพชาและอุปสมบท จะเข้าศึกษาพระธรรมที่วัดไชยมงคล เป็นระยะเวลา1เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-261898 หรือ 081-8782460

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด