เพชรวรรตเตรียมจัดกิจกรรมทางการเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความเคลื่อนของกลุ่มเสื้อแดง จ.เชียงใหม่ วันนี้ยังคงอยู่ในที่ตั้ง โดยกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ได้มีการเปิดรับบริจาคเงิน อาหาร ยารักษาโรค เพื่อส่งไปสนับสนุน ให้กับผู้ชุมนุมใหญ่กรุงเทพฯ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มรัก
เชียงใหม่ 51 ระบุว่า ในบ่ายวันนี้นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล แกนนำกลุ่มคนรักเชียงใหม่ 51 จะเดินทางกลับจากการชุมนุมในกรุงเทพฯ และเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวใหญ่ใน จ.เชียงใหม่ พรุ่งนี้ขณะที่บรรยากาศที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ยังคงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเป็นวันที่ 3 โดยมีกำลังตำรวจ อส.วางกำลังบริเวณทางเข้า กว่า 20 นาย

นอกจากนี้ ยังมีการติดป้ายสถานที่ราชการห้ามบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้มาติดต่อราชการเข้ามาภายใน หรือกระทำเรื่องประการใดๆ ให้ขอโสโครกเปรอะเปื้อนสถานที่ราชการผู้ใดฝ่าฝืน ถือว่า กระทำผิดกฎหมาย หลังจากที่เมื่อวานนี้ ได้มี
การประกาศห้ามเป็นสถานที่ชุมนุมการเมืองแล้ว