หัวหน้าส่วนราชการ จ.สุราษฎร์ธานี ทุกภาคส่วนร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการเวทีประชาคมยามเช้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกภาคส่วน ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการเวทีประชาคมยามเช้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด และภาคเอกชน ร่วมรับประทานอาหารเช้าและพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการเวทีประชาคมยามเช้า ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งได้ปรึกษาหารือถึงข้อราชการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่งสูงสุด โดยนายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชาคมครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงการจัดงาน "แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2553 ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบริเวณลานพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะปูชนียสถานที่สำคัญ และส่งเสริมประเพณีอันดีงานของพุทธศาสนิกชนให้สืบทอดต่อไป รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์เขาท่าเพชร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวทน์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมถึงขณะนี้ได้คืบหน้าไปมากแล้วในทุกๆ ด้าน เหลือเพียงแค่การปรับปรุงสถานที่อีกเล็กน้อย ได้แก่ ห้องสุขา และถนนหนทาง ซึ่งคาดว่าเมื่อถึงวันงานทุกอย่างจะแล้วเสร็จอย่างแน่นอน ในโอกาสการจัดเวทีประชาคมยามเช้าในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้ตั้งโต๊ะให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจทดสอบประเมินสุขภาพจิตของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อวัดความสามารถทางอารมณ์และจิตใจในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆ อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด