กทม.เผยคนกรุงติดหนี้นอกระบบกว่า8หมื่นคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้สรุปข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีหนี้นอกระบบ 84,000 คน จาก 1.2
ล้านคน ทั่วประเทศ แบ่งเป็นหนี้วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ประมาณ 40,000 ราย มีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงเทพ ร่วมโครงการ และรับหน้าที่เจรจาการผ่อนชำระระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้

ส่วนคนกรุงเทพฯ ที่มีหนี้นอกระบบเกิน 50,000-200,000 บาท นั้น กทม.ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบขึ้น นอกจากนี้ได้ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินระดับเขต เพื่อเจรจาหนี้ให้กับลูกหนี้ในพื้นที่ด้วย จะเริ่มตั้งแต่
เดือนเมษายนนี้