จ.น่าน ทำบุญให้ประเทศ 7 วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีสวนมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสืบชะตา ทำบุญให้ประเทศ 7 วันที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง และกล่าวว่า ให้ทุกอำเภอในจังหวัดน่าน จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อให้ประเทศอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และมีความสามัคคีสมานฉันท์ ในช่วงที่ประเทศ เกิดวิกฤต จากแนวความคิดทางการเมือง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความรู้รักสามัคคี และสมานฉันท์ โดยยึดหลักคุณธรรม มาเป็นที่ตั้งเพื่อให้สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีความร่มเย็น โดยมีคณะสงฆ์ และประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลายร้อยคน