นายกฯ พร้อมคณะ บินตรวจภัยแล้งที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ บินตรวจภัยแล้งที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และตรวจเยี่ยมราษฎรที่บ้านวังไคร้ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันนี้ (16 มี.ค.53 ) เวลา 13.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดตาก โดยเดินทางตรวจดูปริมาณน้ำที่เขื่อนภูมิพล และตรวจดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังและเยี่ยมราษฎรที่บ้านวังไคร้ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งปีนี้จังหวัดตาก ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแม่น้ำและลำห้วยต่างๆ เริ่มแห้งขอด ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดตากจึงได้ประกาศให้พื้นที่ 4 อำเภอลุ่มแม่น้ำปิง คือ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และ อำเภอวังเจ้า เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง พร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรในพื้นที่ สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 228.49 เมตร ระดับทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำที่สามารถระบายได้จำนวน 2,158.01 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.34 ปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในวันเดียวกัน 998.20 ล้านลูกบาศก์เมตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด